SAYALAR RES

Detay

Manisa/Sayalarda kurulan 30,6 MW lık santralin 154/22 kV luk Trafo Merkezi ile 154 kV Enerji Nakil Hattının montaj, test ve devreye alınması işidir.

GALERİ